GENEL ŞARTLAR

1.            Karavan kışlama / park etme konaklama ücretleri kamp işletmesinin belirleyeceği esaslara göre hesaplanır. Bu tutarlarda değişiklik yapma hakkı yıl boyunca işletme adına saklıdır

2.            Karavanın konaklama yapacağı yer kamp işletmecisi tarafından tespit edilir. Sözleşme ile kamp işletmesi, karavan sahibine kamp içerisinde belli bir yeri değil, karavan parkına uygun herhangi bir yeri ayırmaktadır.

3.            Ücretlendirme sözleşmenin imzalandığı tarihte değil, sözleşmede belirtilen kira başlangıç tarihinde başlar.

4.            Karavan sahibi ya da sorumlusu sözleşmedeki bilgileri eksiksiz doldurmakla yükümlüdür.

5.            İş bu sözleşmesinin yapıldığı anda karavan sahibi / sorumlusu konaklayacak kişilerin kimlik fotokopisi; havuz kullanacak kişilerden kimlik fotokopisine ek olarak sağlık raporu ibraz etmeye sorumludur.

6.            Sözleşme imzalandığı süre için geçerlidir. Sözleşme süresi 1 (bir) yıllıktır. Peşin tahsil edilir. Daha sonra işletme sahibinin uygun görmesi halinde yeni sözleşme karavan sahibinin talep ettiği sözleşme şekline göre (1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık vb.) yapılır.

7.            Karavanın el değiştirmesi ya da kamptan erken ayrılma durumunda ücret iadesi yapılmaz.

8.            Kampta geçerli sözleşmesi bulunan karavanın el değiştirmesi durumunda kamp işletmesine ruhsatın yeni sahibinin bilgilerini bildirmesi zorunludur. Kamp işletmesinin bu el değiştirmelerde gerekli gördüğü taktirde iş bu sözleşmeyi iptal hakkı saklıdır. Satış bilgisi / evrakı bildirmeyen karavanın hukuki, idari, mali yükümlülükleri eski sahibine aittir.

9.            Karavan sahibi kamp içinde bulunduğu süre boyunca işletme tarafından kendisine tebliğ edilen veya alenen duyurulan tüm kaide ve kurallara uymayı peşinen kabul eder. İşletme panosuna asılmış olması ya da web sitesinde yayınlanmış olması bir duyurunun karavan sahibine tebliği anlamındadır.

10.          Çamaşırhane, mutfak, su, elektrik, duş/wc, telefon, faks, havuz, internet vb. hizmetler işletme politikasına göre süreli veya süresiz, ücretli veya ücretsiz olarak verilebilir. Bu hizmetleri süre ve/veya ücretleri işletme tarafından belirlenir. İşletme, ek hizmetlerin niteliği ve niceliği ile bunlara uygulanacak ücretler konusunda yazılı olandan öteye karavan sahibine karşı bir yükümlülük taşımaz.

11.          Karavan sahibi/sorumlusu kamp işletme yönetmeliği ile kamp fiyat tarifesi hükümlerini okuduğunu, bildiğini anladığını ve ilgili yönetmelik ve tarifede yer alan hükümlere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

12.          Kamp işletmesi tehlikeli ve acil durumlarda ve bununla sınırlı olmaksızın gerekli gördüğü bütün hallerde karavan konaklama yerlerini karacan sahibine haber vermeksizin değiştirmeye her zaman yetkilidir. Yer değiştirme işlemi için karavan sahibinden izin alınmasına gerek yoktur. Ancak, karavan sahibine yer değiştirme işlemini nedenleri ile birlikte en kısa zamanda bildirir. Karavan sahibi karavanı hareket edebilecek şekilde bırakmalıdır, aksi halde doğabilecek kırılma veya zarar ziyandan işletme sorumlu olmaz.

13.          Karavan sahibi karavanına kamp alanlarında yaptıracağı bakım, onarım, tamirat işleri için yetireceği şahısların ve ekiplerin yapacağı iş veya işleri için kamp işletmesinin türüne göre geçici yer tahsisi ve hizmet kullanım bedelini öder. Dışarıdan gelecek kişilerin 3. Şahıs mali mesuliyetlerini içeren gerekli ve yeterli şartlar karavan sahibine aittir. Ücret bedelini değiştirme hakkı işletmeye aittir. İşletmeye gelecek her türlü zarar ziyandan karavan sahibi sorumludur.

14.          Karavan ile kamp alanında konaklayacak kişilerin kimlik bilgileri gerekli görüldüğü hallerde işletmeye bildirim yapmaları zorunludur.

15.          Karavanda bulunan değerli eşyaların kayıp/çalıntı/kaybolmasından kamp işletmesi sorumlu tutulamaz.

16.          Kamp ortak alanında bulunan ve karavan sahiplerinin kullanımında tahsis edilen her türlü hizmetin (çamaşırhane, bulaşıkhane, mutfak, duş, wc, havuz, çocuk parkı vb.) karavan sahiplerine korunması, gelebilecek zararlara karşı önceden önlem alınması, doğan zarardan tespit edildiğinde sorumlu olan kişi veya kişilerden zararın tahsil edilmesi işletme adına saklıdır.

17.          Tuvalet, gri su ve kasetlerin gider boruları dışında, toprak alan vb. başka bir alana boşaltılması kesinlikle yasaktır.

18.          Kampa getirilen evcil hayvanların tüm sorumluluğu sahibine aittir. Bu bağlamda maddi manevi herhangi bir zarardan işletmemiz sorumlu tutulamaz. İşletmenin bu zararları evcil hayvanın sahibine rücu hakkı doğar.

19.          Yüzme havuzu, Gölet, Çocuk parkı ortak alanlarda Çocukların kamp alanındaki tüm sorumluluğu ebeveynlerine aittir. Doğacak maddi ve manevi zararlardan işletmemiz sorumlu tutulamaz. Çocukların kamp alanına verebileceği zararlarda da ebeveynleri sorumludur. Gelebilecek zararlara karşı önlem alınması, doğan zarardan tespit edildiğinde sorumlu olan kişi veya kişilerden zararın tahsil edilmesi işletme adına saklıdır.

20.          Kamp alanına giriş, saat 23:00’ten sonra ve saat 09:00 dan önce kabul edilmektedir. Karavanını kamp alanına çektikten sonra aracını diğer araç ve karavanların geçişini engellemeyecek şekilde çekmesi gerekmektedir.

21.          Havuzdan yararlanmak isteyen karavan sahiplerinin her sezon yenilenmek üzere sağlık raporu ibraz etmesi zorunludur. Aksi taktirde bu hizmetten yararlanamayacaklardır.

22.          Gece sessizlik saatlerimiz; Cuma ve cumartesi günleri 24:00 tür. Diğer günler, 23:00 tür. Bu kurala uymayan karavan sahiplerine 3 kez ihtar verilir. 3. İhtardan sonra tek taraflı ücret iadesiz sözleşme feshi hakkı işletmeye aittir.

23.          İşletme çevresinde bulunan, plastik çöp kutularının içerisine yanıcı veya yakıcı madde atılması tehlikeli ve yasaktır. Bu kurala uymayan karavan sahipleri, işletme güvenliğini tehlikeye sokma gerekçesi ile ücret iadesiz tek taraflı sözleşmesi feshedilecektir.

24.          İşletme sahasında kiraya verilen konfor alanları asgari 50m2 dir. Karavanın büyüklüğüne göre daha fazla yer işgal eden karavan sahiplerinden yıllık kira sözleşmesi tutarına oranla, işgal ettiği alan kadar daha, ek ücret alınabilir.

25.          Sözleşmeli üyelik seçeneklerimiz (1 ay, 3ay, 6ay ve 1 yıldır) dondurulamaz ve başkalarına devredilemez.

26.          Kamp alanımızda kiralanan konfor alanlarına tente çadır vb. gölgelendirme gereçleri kullanılabilir. 3m x 3m ebadında gri renkte olması zorunludur. Kapalı çadırlar, kış sezonunda işletme kararıyla kurulup, yine yaz sezonunda işletme kararı ile kaldırılır. Kamp alanımızda kurulacak çadırların konumu, diğer karavan sahiplerinin geçişini veya manevra hareketini engelliyorsa veya görsel olarak kampa görüntü kirliliği katıyorsa o bölgede çadır kurulmaz.

27.          Elektrik arızalarında veya kontör bitmesi durumlarında yetkili personele haber vermeden panolara müdahale etmek tehlikeli ve yasaktır. Olası bir kazada işletmemiz sorumlu değildir.

28.          Elektrik panolarını asma kilit vb. gibi gereçlerle kilitlemek, tesisat kablolarının yerini değiştirmek başka bir sigorta takmak, elektrik enerjisini kendisine ait olmayan başka bir panodan almak kesinlikle yasaktır. Elektrik kablolarını saatten söküp direk bağlantı yaparak elektrik enerjisi kullanan karavan sahiplerinin tespitinde, tek taraflı ücret iadesiz sözleşme feshi hakkı işletme sahibine aittir.

29.          Kamp alanlarında bulunan, atık su gider hatlarına katı atık ( wc kağıdı, peçete, çocuk bezi, ped vb.) atılması yasaktır.

30.          Kamp alanımızdaki kaynakları kullanarak, araç yıkama veya karavan yıkamak kesinlikle yasaktır.

Bize Ulaşın